Projekt współfinansowany ze środków EFS pt.

Powrót do pracy
przez rehabilitację

kierowany do osób ze zdiagnozowanymi problemami układu kostno-stawowego w wieku 50-65 lat z obszaru powiatu radomszczańskiego i okolicznych gmin w celu utrzymania i przedłużenia ich aktywności zawodowej.