poradnia paliatywna

Opieka i leczenie chorych w zakresie medycyny paliatywnej w ramach umowy z NFZ


poradnia paliatywna

Lekarz
Środa
Czwartek
Piątek
Anna Ciupińska
1530-1800
1130-1400
1530-1630

Poradnia obejmuje chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową, znajdujących się w tzw. terminalnym okresie choroby, potrzebujących konsultacji lekarza w celu opanowywania dokuczliwych objawów.
W poradni medycyny paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi, których stan ogólny jest stabilny i którzy mogą przybyć do poradni oraz chorymi, którzy wymagają wizyt domowych. Chorzy mogą skorzystać z porady po wcześniejszym umówieniu się na wizytę z lekarzem.
Opiekę paliatywną sprawuje profesjonalny zespół składający się z:
- lekarzy
- pielęgniarek
- psychologów
- fizjoterapeutów

Do rejestracji w ramach kontraktu z NFZ konieczne są:
- skierowanie od lekarza specjalisty do opieki paliatywnej,
- dostępne kopie dokumentacji medycznej,
- kopie dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie chorego.
Zgłoszenia może dokonywać osobiście pacjent lub upoważniona przez niego osoba –
od poniedziałku do piątku - w przychodni
Informacja: tel. 664 034 553 od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1600.
Przyjmowanie i wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz ułatwiającego pielęgnację odbywa się w godz. 0800– 0900
Poradnia obejmuje opieką chorych zamieszkujących Radomsko, oraz powiaty: radomszczański i pajęczański.

.