poradnia logopedyczna

Realizujemy porady specjalistów logopedii w ramach umowy z NFZ

więcej

Logopedia

Jeżeli podejrzewasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju mowy, niezwłocznie zgłoś się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do naszej poradni logopedycznej.
Zakres leczenia w Poradni Logopedycznej obejmuje profilaktykę zaburzeń mowy – ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy), diagnoza i terapię wad wymowy u dzieci, terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym) oraz terapię zaburzeń mowy.

Najczęściej występującym zaburzeniem mowy u małych Pacjentów jest dyslalia (zaburzenia wymowy jednego, kilku bądź wielu dźwięków przejawiające się ich deformowaniem, zastępowaniem lub opuszczaniem, co powoduje, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy fonetycznej).

Godziny pracy poradni:

Logopeda
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Ewa Załóg
0800-1230
1330-1800
1400-1800
1400-1800
-
Aneta Włodara
1200-1900
-
-
-
1300-1900
Joanna Nitecka
-
1230-1900
-
-
-