Profilaktyka  Zdrowia

Szczepienia
CHUK
Profilaktyka gruźlicy

szczepienia

Dzieci zadeklarowane do naszej przychodni szczepione są bezpłatnie zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień. Szczepieniami zajmują się pielęgniarki posiadające odpowiednie kursy kwalifikacyjne: Beata Mosińska i Renata Wełnicka
Terminy szczepień uzgadniane są indywidualnie z pielęgniarką.

Gabinet Szczepień czynny codziennie w godzinach:  0900 - 1230
Kontakt z pielęgniarką koordynującą d/s szczepień tel:
44 6850270

Zapoznaj się z obowiązkowymi i zalecanymi szczepieniami dla Ciebie i Twojego dziecka.
Link do kalendarza szczepień w 2016 roku.

Oprócz szczepień obowiązkowych polecamy również dodatkowe szczepienia dla dzieci i dorosłych m.in. przeciw:
 • grypie sezonowej,
 • WZW (żółtaczce) typu B,
 • WZW (żółtaczce) typu A,
 • zapaleniu opon mózgowych (dla młodzieży),
 • biegunce ROTA,
 • kleszczowym zapaleniu opon mózgowych,
 • rakowi szyjki macicy,
 • memigokokom,
 • pneumokokom,
 • i inne.

Szczepienia zalecane

Wejdź i zobacz
wszystkie szczepionki dostępne w Naszej Poradni

chuk

Program profilaktyki chorób układu krążenia. Cele ogólne i szczegółowe Programu: cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka, cele dodatkowe: zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Adresatami Programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka:
 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego,
 • LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne
znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
W ramach programu wykonywane jest: badanie przedmiotowe: - pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG, badanie poziomu glukozy i cholesterolu (wraz z frakcjami), edukacja zdrowotna.

profilaktyka gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy płuc

Adresatami programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.
Pielęgniarka POZ obejmuje programem zadeklarowanych świadczeniobiorców, którzy spełniają w/w kryteria i zapewnia realizację następujących świadczeń: przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety; przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy; w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.