O Medyku słów kilka...

Od początku ponad 15 letniej działalności naszym celem nieprzerwanie jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadamy także możliwości świadczenia usług zdrowotnych odpłatnie.